Echo’s/prenatale screening

Voor het maken van echo’s tijdens de zwangerschap hebben we een goede en nauwe samenwerking met Prenataal Centrum Alkmaar (P.C.A.). Zij maken echo’s op 2 locaties in Alkmaar. Als echoscopist moet je veel echo’s maken per jaar om goede kwaliteit te kunnen leveren en je vaardigheden op peil te houden. Daarom hebben wij het maken van echo’s uitbesteed aan zeer ervaren echoscopisten, die het hele jaar door veel echo’s maken, zodat wij kunnen vertrouwen op hun expertise (voor info zie www.prenataalcentrumalkmaar.nl).

Wij werken het meest met P.C.A. samen, maar het staat jullie uiteraard vrij om je echo’s te laten maken bij een ander echo-bureau. De andere echo-bureaus in de regio staan ook allemaal in contact met ons.

echo zwangerschap

Vitaliteits echo / Termijnecho

De eerste echo wordt gemaakt rond de 10 weken zwangerschapsduur. Hierbij wordt de termijn van de zwangerschap gemeten, dus de uitgerekende datum nauwkeurig vastgesteld. Meestal kan deze echo via de buikwand worden gemaakt, soms wordt het vaginaal gedaan (bij jonge zwangerschappen of als er via de buikwand geen goed beeld wordt verkregen).

Soms is het eerder nodig of gewenst om een echo te maken, zo rond 7-8 wkn. Dat noemen we een vitaliteitsecho. We bespreken samen of dat nodig is.

Prenatale screening

In de zwangerschap is het mogelijk om uw ongeboren kind te laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet prenatale screening. U kunt kiezen uit 2 onderzoeken; (1) de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en (2) onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (13 en/of 20 weken echo). U bepaalt zelf of u deze onderzoeken laat doen. In het eerste gesprek bij ons op de praktijk kunnen we jullie, wanneer jullie dat wensen, alle informatie geven over de mogelijke onderzoeken (in een counselingsgesprek). Daarom plannen we de eerste afspraak rond 8-9 weken in, zodat jullie daarna genoeg bedenktijd hebben om te besluiten of jullie (een van de) onderzoeken wensen te doen. Om je goed voor te bereiden op dit gesprek is het verstandig om alvast over de onderzoeken te lezen. Dat kan op deze site. Hier kun je onder andere een filmpje bekijken met uitleg over screening en er is ook een keuzehulp Bewust kiezen om te helpen bij het maken van een keuze. Jullie krijgen bij de eerste afspraak ook informatiebrochures mee maar hieronder vinden jullie alvast de links: voor informatie over down/edwards/pateausyndroom klik hier en voor informatie over de 13 en 20 weken echo (SEO) klik hier

Vervolgonderzoek / prenatale diagnostiek

Als er aanwijzingen zijn na een echo of screening dat er mogelijk sprake kan zijn van een aandoening bij het kindje kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek om meer zekerheid te krijgen. Dit vervolgonderzoek bestaat uit een vlokkentest (tussen 11 en 14 weken zwangerschap) of een vruchtwaterpunctie (na 15 weken zwangerschap). Men noemt dit vervolgonderzoek, waarbij u zekerheid kunt krijgen, ook wel prenatale diagnostiek. Soms bestaat het vervolgonderzoek uit het doen van een NIPT, dan spreken we van prenatale screening.

In sommige gevallen kunt u ook direct kiezen voor prenatale diagnostiek, d.w.z. de vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Bijvoorbeeld als er in uw directe familie erfelijke of aangeboren afwijkingen voorkomen. Er is bij deze onderzoeken wel een kans op een miskraam a.g.v. het onderzoek.

NIPT

De Non Invasieve Prenatale Test (NIPT) is een bloedtest. Dit is een test om te onderzoeken of er een kans  bestaat dat je kindje down syndroom (trisomie 21), edwards syndroom (trisomie 18) of pataus syndroom (trisomie 13) zou kunnen hebben.

De test kan vanaf 10 weken zwangerschap worden uitgevoerd. Dan worden er een aantal buisjes bloed bij jou afgenomen. Tijdens de zwangerschap zit er in jouw bloed DNA van de placenta. Jouw bloed kan worden onderzocht om chromosomale afwijkingen bij de baby te vinden. De test kan geen miskraam veroorzaken. De uitslag van de test is binnen 10 tot 15 werkdagen bekend en wordt schriftelijk of telefonisch gegeven.

Voor meer informatie zie www.prenatalescreening.nl

 

13 en 20-weken echo / Structureel Echoscopisch onderzoek (S.E.O.)

De 13 en 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd. Hoofddoel  van deze echo’s is onderzoek naar eventuele aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij de 20 weken echo wordt  uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van alle organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit, of er voldoende vruchtwater is en waar de placenta (moederkoek) zich bevindt.

Bij een 13 wekenecho wordt er al eerder naar de baby gekeken. Nog niet alles is zichtbaar bij deze termijn. Er wordt met name gekeken naar de schedel, het hart, de buik, de armen en benen en de wervelkolom. Ook kijkt de echoscopist naar de placenta en of het vruchtwater normaal is.

Het kind is rond 13 weken kleiner en minder ver ontwikkeld dan bij de 20 weken echo. Veel afwijkingen zijn nog niet te zien. Maar sommige, vaak ernstige afwijkingen wel.

De 13 en 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. De echo brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind.

Of je deze onderzoeken laat doen is een eigen keuze. Er zijn geen kosten verbonden aan deze onderzoeken. De 13 weken echo wordt vergoedt vanuit de studie en de 20 weken echo wordt vergoedt vanuit de basisverzekering.

Voor meer informatie lees de folder “De 13 weken echo en de 20 weken echo”:  klik hier of www.prenatalescreening.nl

Liggings-echo

Rond 34-36 weken krijgt iedere zwangere een standaard-echo om te bepalen of de baby met het hoofdje naar beneden ligt.

Indien je kindje in stuit ligt is er nog de mogelijkheid om de baby te “keren”.  Versies/keringen worden gedaan in het Prenataal Centrum Alkmaar (PCA) onder begeleiding van een echoscopiste. De mogelijkheid van een versie wordt met jullie besproken op het spreekuur.

Overige echo’s

Het kan voorkomen dat er in de zwangerschap om medische redenen, dus op indicatie, nog een echo gemaakt dient te worden (bijvoorbeeld bij bloedverlies, om de groei extra te bepalen of om naar de placenta te kijken). Wij bespreken dit dan met jullie.