Evaluatieformulier

Inleiding bij evaluatieformulier

Wij hebben jullie begeleid tijdens jullie zwangerschap, bevalling en/of kraambed, of bij een miskraam. Wij willen onze zorg zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten. Jullie mening over onze praktijk is hiervoor heel waardevol. Door middel van dit evaluatieformulier willen wij jullie vragen wat jullie van de zorgverlening in onze praktijk vonden en wat er wellicht verbeterd kan worden.

Wij zouden het erg op prijs stellen als jullie dit evaluatieformulier in willen vullen. Het invullen van dit formulier kost ongeveer 10 minuten. Jullie kunnen zelf er voor kiezen of jullie de vragen anoniem in wilt vullen of niet.

Belangrijk: Het is mogelijk een toelichting te geven bij de antwoorden. Dit mag in je eigen woorden aan het eind van elk blokje vragen. Juist de toelichting geeft ons vaak nog beter een beeld over hoe jullie onze zorg hebben ervaren. Ook stellen we tips en ideeën om de zorg te verbeteren erg op prijs.

Willen jullie alle vragen beantwoorden?

Mochten er naar aanleiding van deze vragenlijst nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunnen jullie contact opnemen met de praktijk, telefoonnummer 0226-392062

Ongeveer 2-3 maanden nadat we de zorg aan jullie hebben afgerond ontvang je van ons ook per mail een uitnodiging om dit evaluatieformulier in te vullen.

NB: Dit evaluatieformulier gebruiken we voor onze eigen praktijk. Je kunt ook een beoordeling schrijven online op Zorgkaart Nederland. (klik hier.) We waarderen het enorm als jullie dat ook zouden willen doen.

Loading