Kraamtijd

In de eerste week na de bevalling, de kraamtijd, zullen moeder en kind verzorgt worden door een kraamverzorgende. Door de basisverzekering wordt 49 uur kraamzorg vergoed, verdeeld over 8 dagen. Als het medisch nodig is kunnen we op indicatie extra uren en/of dagen voor je aanvragen. Hiervoor is een Landelijk Indicatie Protocol opgesteld (voor meer informatie: Klik hier). Dit kunnen wij regelen voor jullie in de kraamtijd.

De eindverantwoording ligt in de kraamtijd bij de verloskundige. De kraamverzorgende is een groot deel van de dag bij jullie in huis en zijn als het ware onze ogen en oren. Zij doet de controles van moeder en kind en als er iets niet helemaal normaal verloopt kan ze ten alle tijden met de verloskundige overleggen of advies vragen. Indien nodig komen we dan ook extra langs.

De kraamverzorgende zal je veel uitleggen over de verzorging van de baby en andere zaken. Zij komt hoofdzakelijk voor de zorg aan moeder en kind. Als er tijd over is kan ze een kleine huishoudelijke taak erbij nemen. Voor veel (grotere) huishoudelijke taken moet andere hulp geregeld worden (vader, mantelzorg).

Kraamtijd - Duin en Dijk
maaike (2)

Wij komen in de kraamtijd voor de controles bij jullie thuis langs, de eerste dagen iedere dag, later om de dag. Meestal ronden wij onze zorg af tussen de 8ste en de 10de dag. Dit gaat in overleg met jullie.

Meer informatie over de kraamtijd vind je in de cliëntenfolder van onze beroepsvereniging: klik hier. Kijk voor de patientveiligheidskaart van de kraamtijd hier.

Belangrijk om te weten is dat rust nemen het allerbelangrijkste is voor je herstel in de kraamperiode. We merken dat veel vrouwen al snel weer actief willen zijn na de bevalling. Dit komt je herstel, met name van je bekkenbodem niet ten goede. Lees er meer over in de brochure over het herstel van je bekkenbodem in deze folder: klik hier

Natuurlijk mogen jullie ons na de kraamtijd ook altijd nog bellen voor een vraag die betrekking heeft op de bevalling, je herstel in de kraamtijd, of de (borst-)voeding. Dit kan tot ongeveer 6 weken na de bevalling. In de tussentijd nemen de huisarts en het consultatiebureau de zorg van ons over (Het consultatiebureau is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin). Het consultatiebureau is er voor de controles van het kind (groei, ontwikkeling, opvoeding, vragen, vaccinaties etc). De huisarts bezoek je bij ongerustheid, ziekte en zeer, bij jezelf of je kind.

Na 6 weken kun je nog bij ons langs komen voor de nacontrole op de praktijk.