Nacontrole na 6 weken

Tussen de 6 en 8 weken na de bevalling is er de mogelijkheid om nog een keer op het spreekuur te komen voor nacontrole. We bespreken dan alle gebeurtenissen en hoe je de zwangerschap, bevalling en kraamtijd ervaren hebt. Verder evalueren je huidige conditie. Zo nodig vindt er lichamelijk onderzoek plaats (bloeddruk, inspectie van hechtingen, hemoglobine-meting). Anticonceptie komt nogmaals aan de orde (dit hebben we in het kraambed ook al besproken) en ook geven we adviezen t.a.v. een eventuele volgende zwangerschap.

Tevens willen we van je horen hoe je het vindt om moeder van een jonge baby te zijn. Na wellicht nog wat uitwisselen van ervaringen en wat adviezen is onze zorg dan echt af gerond en wend je je verder tot de huisarts en het consultatiebureau.

Ook vragen we je hoe je onze zorg hebt ervaren, of je tevreden bent. De mogelijkheid bestaat om een evaluatieformulier in te vullen. Onder het kopje Kraamperiode vindt je dit evaluatieformulier. We vinden het heel fijn als jullie deze willen invullen nadat onze zorg is afgerond. Zo kunnen we onze zorg goed evalueren en waar nodig aanpassen aan jullie wensen. Alvast bedankt.

Je zwangerschaps- en bevallings-gegevens gaan bij ons in het archief. Bij een eventuele volgende zwangerschap komen deze gegevens weer op tafel. Mocht je verhuizen naar een ander gebied dan kun je ons altijd vragen deze gegevens naar je op te sturen.