Nacontrole na 6 weken

Tussen de 6 en 8 weken na de bevalling is er de mogelijkheid om nog een keer op het spreekuur te komen voor nacontrole. We bespreken dan alle gebeurtenissen en hoe je de zwangerschap, bevalling en kraamtijd ervaren hebt. Verder evalueren je huidige conditie. Zo nodig vindt er lichamelijk onderzoek plaats (bloeddruk, inspectie van hechtingen, hemoglobine-meting). Anticonceptie komt nogmaals aan de orde (dit hebben we in het kraambed ook al besproken) en ook geven we adviezen t.a.v. een eventuele volgende zwangerschap. Ook vragen we je hoe je onze zorg hebt ervaren, of je tevreden bent.

Tevens willen we van je horen hoe je het vindt om moeder van een jonge baby te zijn. Na wellicht nog wat uitwisselen van ervaringen en wat adviezen is onze zorg dan echt af gerond en wend je je verder tot de huisarts en het consultatiebureau.

Je zwangerschaps- en bevallings-gegevens gaan bij ons in het archief. Bij een eventuele volgende zwangerschap komen deze gegevens weer op tafel. Mocht je verhuizen naar een ander gebied dan kun je ons altijd vragen deze gegevens naar je op te sturen.

Wij zijn benieuwd
naar jouw ervaring…

Vul je onze enquête in?

This is custom heading element

Aangesloten organisaties