Overige betalingen tarieven

Beste zwangere,

Onze visie is dat u ten alle tijde een beroep op ons kunt doen, ook ingeval er extra afspraken nodig zijn. Graag willen wij voldoen aan uw wensen als onze cliënt, echter zijn er een paar praktische zaken waarbij u ingeval van het maken of annuleren van afspraken rekening mee dient te houden.

Indien u verhinderd bent voor een afspraak

Bij verhindering van een afspraak dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden.

Wij kunnen ons voorstellen dat er altijd redenen kunnen zijn om niet te kunnen verschijnen op de geplande afspraak, maar indien u meer dan 1 keer vergeet dit op tijd bij ons te melden zijn wij helaas genoodzaakt om deze afspraak in rekening te brengen. Dit betreft een bedrag van € 25,00 voor een normaal consult en € 60,00 voor een intake (dit omdat wij hier meer tijd voor reserveren).

Passanten afspraak

Een passanten afspraak houdt in dat u onder zorg bent van een andere verloskundige praktijk en onverhoopt een controle wenst in onze praktijk.

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen tijdens vakantie of familiebezoek in onze regio. Wij brengen hiervoor wel een passanten tarief in rekening. Dit betreft € 25,00 voor een consult op een spreekuurlocatie en € 50,00 voor een bezoek aan huis. Dit bedrag dient u contact te betalen waarna u hiervoor een nota ontvangt.

Gegevens overdracht

Indien u in de zwangerschap wijzigt van verloskundige praktijk kunt u uw zwangerschapsgegevens opvragen voor een volgende zorgverlener. De afspraak in deze regio is om dan de zorg tevens mondeling over te dragen / toe te lichten aan de volgende zorgverlener, een zogenaamde warme overdracht.

Als u zich uitschrijft uit onze praktijk dan vernemen wij graag waar u de toekomstige zorg gaat afnemen. Indien u de zwangerschap verder niet laat controleren, dan kan onze praktijk niet meer verantwoordelijk zijn voor eventuele consequenties en/of complicaties tijdens uw zwangerschap.