Marij stopt per 1 januari 2024.

Hierbij willen we jullie op de hoogte brengen over enkele wijzigingen in onze praktijk.

Lotte werkte al langer bij ons en we zijn heel blij dat ze zich per 1 juli j.l. als maat aan onze praktijk heeft verbonden. Onze collega Marij gaat ons per 1 januari a.s. verlaten. Ze verlaat de maatschap en gaat voor zichzelf een ander pad bewandelen. We hebben jarenlang fijn samen gewerkt met elkaar en wensen haar wat meer welverdiende rust toe de laatste jaren van haar werkzame leven.

Als praktijk hebben we hierdoor een vacature openstaan voor waarneming.

Mocht er iemand iets willen sturen naar Marij, een kaart / woordje /anekdote / foto o.i.d. dan kan dat gestuurd worden naar de praktijk (Doorbraak 6, 1749 AM, Warmenhuizen), wij zullen het verzamelen en aan Marij aanbieden.

We willen van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een hele gezellige kerst toe te wensen en een goed en gezond 2024!

Hartelijke groeten, Maaike van der Sluijs, Harriët Bootsman en Lotte Groothuis, verloskundigenpraktijk Duin en Dijk

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beste cliënten,

Na meer dan 25 jaar verbonden te zijn geweest als maat in verloskundigenpraktijk Duin en Dijk, heb ik besloten dat het tijd is om de praktijk en mijn werk als verloskundige los te laten. Maaike, Harriët en Lotte zullen de maatschap verder voortzetten.

Ik zal hen en de praktijk missen, maar verheug me erop om mijn nieuwe pad te gaan bewandelen. Mijn passie en liefde voor de verloskunde blijft en neem ik mee in mijn eigen praktijk; een plek voor vrouwen met een kinderwens, zwangeren en kraamvrouwen met klachten. Zij kunnen voor een consult bij mij terecht. Voor informatie over mijn praktijk verwijs ik jullie naar mijn website www.marijwijtenburg.nl

Tevens blijf ik op dezelfde wijze als versiekundige in de regio werken in het 1e lijns versiecentrum Keeromme.

Een ieder die ik niet meer in de praktijk zal tegenkomen wil ik langs deze weg bedanken voor het in mij gegeven vertrouwen en de prettige contacten. Ik wens iedereen alle goeds voor de toekomst en voor de toekomst van de verloskunde. Dat er nog vele kinderen in liefde, licht en vertrouwen geboren mogen worden.

Een warme groet, fijne kerst- en feestdagen toegewenst en een kinderrijk  2024.

Marij Wijtenburg.