UPDATE CORONA 26-04-20

Beste cliënten,

Hierbij weer een update van onze kant, dit naar aanleiding van de nieuwe aanbevelingen van het Outbreak Management Team en de maatregelen zoals die op de persconferentie van 21 april zijn besproken. Onze beroepsorganisatie KNOV heeft gekeken welke maatregelen ten aanzien van COVID-19 aangepast kunnen worden zodat wij als verloskundigen onze zorg weer beter kunnen laten aansluiten.

Duidelijk is dat we met kleine stapjes vooruit kunnen gaan. Aangezien er nog veel onduidelijkheden zijn, gaan veranderingen stapsgewijs.

Wat verandert er in 1e instantie:

1. Er wordt weer een echo aangeboden bij 7 – 8 weken om te zien of de zwangerschap vitaal is en of hij zich op de goede plaats ontwikkelt (in de baarmoeder en niet daarbuiten);

2. Het intake gesprek en ook de counseling (het voorlichtingsgesprek) voor de NIPT en 20 weken echo blijven voorlopig telefonisch plaatsvinden. Je krijgt via de mail een informatiebrief van onze praktijk met links naar websites waar informatie beschikbaar is over deze onderzoeken. Lees deze voor het intakegesprek goed door;

3.  Het telefoontje voorafgaande aan een controle komt te vervallen. De tijd die we voor een controle op de praktijk nemen is weer als voorheen. Mogelijke vragen en eventuele klachten bespreken wij dus weer face-to-face. Hierbij proberen we dan de 1 ½ meter afstand zo veel mogelijk te respecteren en handhaven wij de extra hygiënemaatregelen. Hierbij kunnen je denken aan bijvoorbeeld extra handen wassen, desinfecteren ruimte en spullen. Naast de gewone controle staat het jullie natuurlijk altijd vrij om telefonisch contact met ons op te nemen als jullie daar behoefte aan hebben;

4. Er vinden nog 2 telefonische controles plaats in plaats van fysieke controles op de praktijk. Dit is een telefonische consult rond 23 weken en 1 rond 33 weken. Het nieuwe terugkomschema ziet er op dit moment als volgt uit:

 • 7-9 wkn vitaliteitsecho indien gewenst of noodzakelijk bij echocentrum;
 • 8-10 wnk intake zal telefonisch plaatsvinden, indien mogelijk per videobellen;
 • 11 wkn termijnecho bij echocentrum;
 • 16 wkn controle op de praktijk;
 • 19-20 wnk SEO bij echocentrum;
 • 22-23 wkn telefonische controle, indien mogelijk per videobellen;
 • 27 wkn controle op de praktijk;
 • 31 wkn co praktijk;
 • 33 wkn; telefonishce controle, indien mogelijk per videobellen;
 • 35 wkn controle op de praktijk;
 • 37 wkn controle op de praktijk;
 • 39 wkn controle op de praktijk;
 • 40 wkn controle op de praktijk;
 • 41 wkn controle op de praktijk;
 • nacontrole 6 wkn na bevalling: telefonisch.

5. Alle fysieke controles op de praktijk en alle echo’s in het echocentrum zijn helaas nog steeds zónder partner en zonder andere kinderen. We verwachten je dus in alle gevallen alleen op de praktijk. Weet dat wij dit allemaal de moeilijkste maatregel van alle vinden. Dit omdat wij ons natuurlijk heel goed realiseren hoe belangrijk het voor jullie is om deze controles samen met je partner te kunnen meemaken. De Taskforces van de Verloskundigen en gynaecologen denken echter dat het echt te vroeg is om weer meerdere mensen toe te laten tot deze onderzoeken.

Zwangerschap:

Uit onderzoeken tot nu toe lijken er géén aanwijzingen te zijn dat COVID-19 in de zwangerschap anders verloopt dan buiten de zwangerschap. De risico’s voor de baby blijken tot nu toe minimaal. Als je COVID-19 klachten hebt of hier positief op getest wordt of je partner of andere thuiswonenden, willen wij dat jullie ons dit zo snel mogelijk laten weten.. In principe ziek je dit thuis uit en proberen we fysieke contactmomenten uit te stellen tot je geen klachten meer hebt.

Bevalling:

Voor bezoeken aan huis en bevallingen verandert er in onze regio niets. Wij komen bij je thuis, gaan samen met je naar het ziekenhuis indien nodig of gewenst. Er mag helaas nog steeds maar 1 persoon aanwezig zijn tijdens de bevalling (partner), zowel thuis als in het ziekenhuis.. Wij vragen jullie om hier rekening mee te houden, zowel voor ons als voor de kraamzorg. Voor alle partijen vervelend genoeg, maar wij zijn genoodzaakt om deze opgelegde richtlijnen vanuit verschillende beroepsorganisaties op te volgen. Indien je gaat bevallen en je bent verdacht of positief getest, dan zullen wij zorgen voor noodzakelijke beschermingsmiddelen om jullie bevalling beschermd te kunnen begeleiden.

Kraamtijd:

Vanaf nu bezoeken we jullie in de kraamtijd weer 1 keer thuis. . De andere controles doen we, zoals we de afgelopen tijd ook gedaan hebben zo veel mogelijk telefonisch. Mocht er een dringende reden zijn om jullie thuis te komen bezoeken, doen we dat uiteraard wel.

Let op:

Het blijft heel belangrijk dat jullie in alle gevallen contact opnemen als je vragen of klachten hebt. Neem zoals altijd laagdrempelig contact op met de dienstdoende verloskundige. We willen dus niet dat jullie zorg gaan mijden ten gevolge van de huidige situatie. .

Tot zover de aanpassingen in de verloskundige zorg. We hopen opnieuw op jullie begrip en dat de zwangerschap verder goed blijft verlopen en we je spoedig weer op onze eigen vertrouwde manier kunnen gaan begeleiden.

Warme groeten,

Marij, Maaike, Harriët en Lotte,

Verloskundigen Duin en Dijk.